Kerajaan akan mempertimbangkan untuk mendapatkan mandat Parlimen sebelum menandatangani Perjanjian Perkongsian Trans Pasifik (TPPA).