Google+ Followers

TERIMA KASIH

MTMR

Thursday, April 25, 2013

Berdailog dengan Allah dalam Solat.Rasulullah bersabda bacalah. Ini kerana apabila sesorang hamba membaca :

1. Alhamdu lillahi Rabbil alamin - maka allah menjawab: Hambaku memujiku.

2. Apabila si hamba membaca - Ar-Rahmanirrahim, maka Allah menjawab: Hambaku menyanjungiku.

3. Apabila si hamba membaca - Malikiyaumiddin, maka Allah menjawab: Hambaku Memuliakanku.

4. Apabila si hamba membaca - Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menyahut: Ini bahagianku dan bahagian hambaku. Hambaku mendapat apa perkara yang dimintanya.

5. Apabila si hamba membaca - Ihdinassiratal mustaqim. Siratallaziina an'amta'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa laddhallin, maka Allah menyambut: Semua itu bagi hambaku. Dia mendapat perkara yang dimintanya.

Silat Melayu

DOA DOHA

WALI SONGO

Video Penjelasan Isu cincin RM 24 Juta.

WAJIB TONTON

Top Blogges

B. 10 Artikal Menarik Minggu ini.

C. Senarai Blog Wajib Baca Rakan Malaysia Transformasi Minda Rakyat